Số lượt truy cập

Đang onlien: 1
Hôm nay: 15
Hôm qua: 33
Tất cả: 455,345

Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2017

29/04/2017

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thư 14 năm 2017 như sau...

File đính kèm: Nghị quyết họp Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 14 năm 2017.pdf