Số lượt truy cập

Đang onlien: 2
Hôm nay: 15
Hôm qua: 28
Tất cả: 464,789

Thông báo Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018

13/04/2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau...

File đính kèm: Thông báo ĐHCĐ 2018.pdf ,Giấy mời tham gia ĐHCĐ20018.pdfGiấy ủy quyền tham gia ĐHCĐ20018.pdf ,Thư xác nhận tham dự ĐHCĐ20018.pdf