Số lượt truy cập

Đang onlien: 5
Hôm nay: 9
Hôm qua: 39
Tất cả: 458,702

Tin tức

Báo cáo hội đồng quản trị năm 2017(6 tháng đầu năm)

Bước sang năm 2017 Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017...

Chi tiết...

Báo cáo tài chính năm 2016 sau kiểm toán

Báo cáo tài chính của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kêt thúc ngày 31/12/2016.

Chi tiết...

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Năm 2016 với sự nỗ lực của Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, kinh doanh có lãi, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016 lạnh mạnh.

Chi tiết...

 Trang 1 2 3 4Trang Tiếp