Số lượt truy cập

Đang onlien: 2
Hôm nay: 26
Hôm qua: 42
Tất cả: 456,621

Tin tức

Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên lần thứ 16 năm 2019

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thư 16 năm 2019 như sau

Chi tiết...

Bên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Bên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau...

Chi tiết...

Báo cáo thường niên năm 2018

Báo cáo thường niên năm 2018. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Năm 2018 với sự nỗ lực của Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, kinh doanh có lãi, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2018 lạnh mạnh.

Chi tiết...

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kêt thúc ngày 31/12/2018

Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã được kiểm toán cho năm tài chính kêt thúc ngày 31/12/2018

Chi tiết...

 Trang 1 2 3 4Trang Tiếp