Số lượt truy cập

Đang onlien: 10
Hôm nay: 18
Hôm qua: 101
Tất cả: 449,986

Tin tức

Báo cáo thường niên năm 2016

Báo cáo thường niên năm 2016. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm. Năm 2016 với sự nỗ lực của Lãnh đạo cũng như toàn thể cán bộ công nhân viên trong Công ty, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty ổn định, kinh doanh có lãi, tình hình tài chính tại thời điểm 31/12/2016 lạnh mạnh.

Chi tiết...

Biên bản họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2016

Biên bản họp Đại hội đông cổ đông thường niên năm 2016

Chi tiết...

Danh mục tài liệu ĐHCĐ năm 2016

Danh mục tài liệu gồm: thông báo triệu tập, giấy mời, mẫu uỷ quyền......

Chi tiết...

 Trang 1 2 3 4Trang Tiếp