Số lượt truy cập

Đang onlien: 11
Hôm nay: 20
Hôm qua: 42
Tất cả: 456,615

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CG VÀ XD THĂNG LONG

16/04/2014

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CG VÀ XD THĂNG LONG

Tổng số lao động: 284 người (Tính đến 15/10/2007)

Trong đó:

Ký HĐLD dài hạn:    255 người
Ký HĐLĐ 1-3 năm:    25 người 
Ký HĐLĐ thử việc:    04 người

Cơ cấu lao động:

Trình độ ĐH, CĐ:        79 người
Trình độ trung cấp:       19 người
Công nhân kỹ thuật:    186 người

Cơ cấu Thợ:

Thợ Kích kéo:   46 người
Thợ Sắt hàn:      42 người
Thợ Láy máy:    21 người
Thợ Sửa chữa:  09 người
Thợ Vận hành:   18 người
Thợ Điện:          15 người

Thuỷ thủ:           25 người
Thợ khác          10 người