Số lượt truy cập

Đang onlien: 7
Hôm nay: 11
Hôm qua: 39
Tất cả: 458,704

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CG VÀ XD THĂNG LONG

15/04/2014

CƠ CẤU LAO ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CG VÀ XD THĂNG LONG

 1. Tổng số lao động: 284 người (Tính đến 15/10/2007)
  • Trong đó:
   • Ký HĐLD dài hạn:    255 người
   • Ký HĐLĐ 1-3 năm:    25 người 
   • Ký HĐLĐ thử việc:    04 người
 2. Cơ cấu lao động:
   • Trình độ ĐH, CĐ:        79 người
   • Trình độ trung cấp:       19 người
   • Công nhân kỹ thuật:    186 người
  • Cơ cấu Thợ
   • Thợ Kích kéo:   46 người
   • Thợ Sắt hàn:      42 người
   • Thợ Láy máy:    21 người
   • Thợ Sửa chữa:  09 người
   • Thợ Vận hành:   18 người
   • Thợ Điện:          15 người
   • Thuỷ thủ:           25 người
   • Thợ khác          10 người